Parsel, bir bütünlüğü bulunan toprağı belirli parçalara bölme anlamına gelir. Peki, ifraz ne demek? İfraz, bir bütünlükten alınan bir parça anlamına gelmektedir.

İfraz neden yapılmaktadır?

Gayrimenkul sahibi, toprağının hepsinden ziyade bir veya birden fazla bölümünü satmak istediğinde ada bütünlüğünü yönetmeliğe uygun olarak bölüp istediği oranda toprağı satışa sunmaktadır.

Bu bölme işlemine ise ifraz denilmektedir. İfraz neden yapılmaktadır sorusunun cevabı mal sahibinin, belirlediği oranda toprağını satma hakkını kullanma isteğiyle ortaya çıkan bir işlemdir. Mal sahibi, yönetmeliğe göre belirlenen değerlerde bir toprağa sahip ise satış gerçekleştirirken de tüm arsayı satma zorunluluğu yoktur.

İfraz işlemiyle beraber toprak incelenir, toprağın belirli şartları sağladığına kanat getirildiği taktirde ifraz işlemi gerçekleştirilir ve dilendiği taktirde satış işlemi yapılabilir.

İfraz işlemini kim yapmaktadır?

İfraz işlemi başvuruları gerekli merciiler tarafından incelenir ve onaylandığı taktirde işleme koyulur. Peki bu işlemleri kimler takip eder, parsel işlemini kim yapmaktadır?

İfraz işleminin kanun ve yönetmelik gerekliliğine uygunluğu belediye encümenleri veya il idare kurullarınca atanan kişiler tarafından incelenir, onaylanır ve takibi yapılır.

Onaylanma süreci, belediyelere veya valiliklere başvurunun yapılmasından sonra en geç otuz gün içerisinde sonuçlanmaktadır. Tescil veya terkini için ise on beş gün içinde tapuya bildirilmektedir. Tapu dairesi, tescil veya terkin işlemini otuz gün içerisinde sonuçlandırma zorunluluğuna sahiptir.

İfraz işlemi neye göre yapılmaktadır?

İfraz, toprak bütünlüğü olan adanın parsellere bölündükten sonra, her bir parsele yapılan adlandırma denilmektedir. İfraz işlemi neden yapılmaktadır? İfraz işlemi neye göre yapılmaktadır?

İfraz, işleminin gerçekleştirilmesi gereken durumlar ortaya çıktığında, mal sahibi başvuruda bulunur ve değerlendirmeden olumlu sonuçla ayrılan topraklar parsellenerek ifraz işlemi gerçekleştirilir.

İfraz işlemi neye göre yapılmaktadır? Sorusunun cevabı ise, belirli kriterlere göredir. Belirli şartlar altında bölünmek istenen toprağın, önceden atanan ölçülere, niteliklere sahip olması gerekir. Örneğin yönetmelik tarafından işlenmiş boyutlara, seçilmiş değere, jeolojik sıkıntı çıkarmayacak konuma gibi. Parselin yola cephesi bulunması gibi durumlar da mevcuttur. Bu gibi durumların eksikliğinde başvuru onaylanmaz ve ifraz işlemi gerçekleştirilemez.

Hangi durumda ifraz işlemi yapılmamaktadır?

İfraz yapılması istenilen arazinin bazı şartlar sağlaması gerekmektedir. Bu düşünceye bağlı olarak hangi durumda ifraz işlemi yapılmamaktadır sorusu ortaya çıkmaktadır. Bu şartlar, idari işlemler olduğu gibi toprak çeşitliliği veya arsanın konumunun da onaylanması gibi etkenlerden oluşmaktadır.

Arsanın dere yatağında bulunup bulunmaması, taşkın ve heyelana maruz kalmayacak bir konuma sahip olması gerekliliği gibi durumlar da bulunmaktadır. Bu gibi jeolojik tehlikelere yakın olan arsaların ifraz işlemi gerçekleştirilmez. Yetkililerin başvurusu reddedilir.

İfraz işleminde dikkat edilmesi gereken başka bir husus ise, bir gayrimenkul toprak bütünlüğünde, yola cephesi bulunmayan bir parselin dahi oluşturulamayacağıdır. Mevcut parselin yola cephesi yoksa, parselin bulunduğu adada düzenleme yapılmalıdır. Aksi takdirde, yola cephe yapılmaması durumunda buna yönelik düzenleme yapılmaksızın ruhsat oluşturulamaz.

İmar planını dışında kalan bölümlerde ise yönetmelik tarafından belirlenecek miktarlardan küçük ifrazlara izin verilememektedir.

İfraz başvuruları için gerekli belgeler

Peki bu işlemlerde ifraz başvuruları için gerekli belgeler nelerdir. İfraz işlemleri için istenilen resmi evraklar belediyelerce değişmektedirler. İşlem başvurusu yapmadan önce belediyelere giderek veya iletişim kurarak sormanızı tavsiye ederiz. Fakat genel olarak istenilen belgeler aşağıda sıralanmaktadır:

 • Başvuruyu yapacak yetkili temsilcinin nüfus cüzdanı veya pasaportu

 • Tüzel olmayan gerçek kişiler için 1 adet 6*4 büyüklüğünde vesikalık fotoğraf

 • İfraz işlemini yetkili yerine yapacak temsilcisi veya vasisi ise, vasi kararı, vekaletname veya yetkinlik belgesi

 • Belediye encümen kararı veya il idare kurulu kararı teklif belgesi

 • Gayrimenkulün yer aldığı belediye tarafından işlenen emlak beyaz değeri belgesi

 • Tapu

 • Bina Vasıflı Taşınmazlarda Zaruri Deprem Sigortası

 • Değişiklik dosyası; değişiklik beyannamesi, kontrol raporu ve eki

 • İmar durum belgesi

 • İnşaat İstikamet Rölevesi

 • Aplikasyon Krokisi

Totalde tüm belgeler istenmeyebilir, burada istenebilme ihtimali yüksek olan tüm resmi evrakları listeledik. Belgelerin teslimi yapıldıktan sonra ifraz işlem ücreti yatırılması gerekir, daha sonra başvuru işleme alınmaktadır.

İfraz işlem ücreti, tapu harcı ve döner sermaye ücreti içermektedir. İfraz yapılacak arazinin bulunduğu belediye tarafından bir emlak değer belirlenmektedir. Bu değer asgari olarak belirlenir, değerden daha az olmayacak şekilde belirlenmesi gereken satış bedeli üzerinden de tapu harcı bedeli yatırılmalıdır.

Tapu harcı her yıl belirlenen bir oran üzerinden hesaplanmaktadır. Döner sermaye ücreti de Döner Sermaye İşletmesi tarafından her sene belirlenen ücretlendirilmeye göre ödenmektedir.

İfraz işlemi süreci

Tüm bu evrak teslimatından sonra ifraz işlem süreci nasıl devam eder, kaç gün sürer soruları doğmaktadır. İşte ifraz işlem süreci:

İfraz işlem başvurusu yapıldıktan sonra otuz gün içerisinde başvurular incelenmektedir, evraklarda eksiklik ve yanlışlık olmamasıyla beraber arazi ifraz kriterlerine uygun bulunduğunda işlemler başlatılmaktadır. İşlem onaylandıktan sonra imar planı on beş gün içerisinde tapu müdürlüğüne teslim edilmektedir. Tapu müdürlüğünün tescil işlemini otuz gün içerisinde gerçekleştirmesi zorunludur.