Prefabrik ev, belirli bir plan dâhilinde hazırlanan parçaların belirlenmiş bir arazi üzerinde bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş bir konut türüdür. Çevre ve arazi koşullarına göre üretilebilen ve isteğe bağlı olarak metrekare oranları değiştirilebilen; istenilen her türlü yerleşim alanına ve araziye uyarlanabilen yapılardır.

Kısa sürede inşa edilebilen prefabrik evler; usta, tesisat, müteahhit, boyacı gibi üretim şahıslarına gerek kalmadığı için oldukça ekonomiktir.

 

Prefabrik evler kurulduktan sonra tekrar monte edilebilme özelliğine sahip olduğu ve yıpranma payları düşük olduğu için bakım-yenileme masrafları da düşüktür.

Tasarım konusunda da geniş bir yelpazeye sahip olan prefabrik evlerin dış görünümü modern ve estetiktir. Bulunduğu bölgeye ve çevreye uyum sağlar, genel mimari görünümüne uyumludur. Dış cephe giydirmesinden iç duvarların rengine, kapılardan pencerelere, prizlerden tavan aydınlatmalarına kadar tüm ayrıntılar istenirse kişiye özel tasarlanabilir.

Prefabrik evler bağ evi, yayla evi, yazlık-kışlık ev, motel gibi farklı amaçlar için kullanılabilir.   

Prefabrik Ev Yapmak İçin Gerekli İzinler

Prefabrik yapılar İmar Kanunu’nun 20. Maddesinde yer alan hükümler uyarınca imar planına, yönetmelik hükümlerine, ruhsat ve eklerine uygun olarak inşa edilebilir. Diğer yapılar gibi prefabrik evler de yapım aşamasında ve öncesinde gerekli izinlere ve işlemlere tabii tutulmaktadır.

Arsanın bulunduğu belediyeden gerekli imar izinlerinin alınması, ruhsatlar, altyapı sorunlarının çözümü, arsanın ev yapımına uygunluğu gibi farklı aşamaları vardır. 

Prefabrik ev yapmadan önce yapı ruhsatına sahip olunması zorunludur. Yapı ruhsatı almak için belediyelere ya da il özel idaresinin imar birimine dilekçe ile müracaat edilmelidir.

Müracaat edilirken tapu, mimari proje, statik proje, elektrik ve tesisat projeleri, resim ve hesapları, röperli veya ebatlı krokinin eklenmesi gerekir.

Prefabrik evlerin plan ve mevzuata uygun olup olmadığının, taşıyıcı sisteminin ve elemanlarının yapının bulunduğu alan dikkate alınarak kurallar çerçevesinde konumlandığının, elektrik, mekanik ve çevre tesisatlarının bilimsel ve teknik kuralların gereklerini karşıladığının, prefabrik evin hem projesine hem montajına uygun imal edilip edilemediğinin idarece kontrol edilmesi şarttır.